actueel

20 • 06 • 10.30

De roze boerderij in Drieborg

door Redactie

Uit wanhoop over de staat en gebrek aan overheidssteun werd de monumentale boerderij in Drieborg knalroze geschilderd…

lees meer...

Dankzij staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media ontvangen ze nu een subsidie voor restauratie en schadeherstel. Hoewel dit een belangrijke stap is, is er voor de volledige renovatie nog veel meer nodig. De boerderij blijft voorlopig roze als symbool van hun noodkreet en doorzettingsvermogen, tot elke steen is hersteld en het erfgoed weer toekomstbestendig is. Vanuit de Erfvrienden helpen wij bij de begeleiding van dit complexe proces. Wij hopen samen met alle betrokken partijen dat de boerderij goed verstevigd en gemoderniseerd kan worden, waarbij het zijn monumentale waarde behoudt.

Lees meer...

Ons voorstel is de realisatie van starterswoningen in de schuur en de bouw van ouderenwoningen in een collectieve opzet op het erf. Hiermee bieden we ruimte voor doorstroom in het dorp en bieden we jongeren de kans om in hun dorp te blijven wonen of terug te keren. Om draagvlak voor de plannen in beeld te brengen, hebben we een dorpsbijeenkomst geörganiseerd. Tijdens de dorpsbijeenkomst bleek veel interesse vanuit de dorpsbewoners, maar zijn ook enkele zorgen en door ons gemiste kansen geuit. Dit alles nemen we mee in de verdere planvorming. Het project biedt een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid van de regio door jong en oud passende woonruimte te bieden. Het is echter een proces van lange adem waarbij door externe partijen eerst een dorpsvisie is opgesteld en mogelijke ontwikkellocaties in het dorp in beeld worden gebracht. Dit alles zodat een mogelijke ontwikkeling binnen Thesinge breed gedragen wordt.

20 • 06 • 10.30

Herbestemming van erf in Thesinge

door Redactie

In het hart van Thesinge onderzoeken we de mogelijkheid voor de transformatie van een boerderij en het daarbij behorend erf…

lees meer...

Ons voorstel is de realisatie van starterswoningen in de schuur en de bouw van ouderenwoningen in een collectieve opzet op het erf. Hiermee bieden we ruimte voor doorstroom in het dorp en bieden we jongeren de kans om in hun dorp te blijven wonen of terug te keren. Om draagvlak voor de plannen in beeld te brengen, hebben we een dorpsbijeenkomst geörganiseerd. Tijdens de dorpsbijeenkomst bleek veel interesse vanuit de dorpsbewoners, maar zijn ook enkele zorgen en door ons gemiste kansen geuit. Dit alles nemen we mee in de verdere planvorming. Het project biedt een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid van de regio door jong en oud passende woonruimte te bieden. Het is echter een proces van lange adem waarbij door externe partijen eerst een dorpsvisie is opgesteld en mogelijke ontwikkellocaties in het dorp in beeld worden gebracht. Dit alles zodat een mogelijke ontwikkeling binnen Thesinge breed gedragen wordt.

Lees meer...

Ons voorstel is de realisatie van starterswoningen in de schuur en de bouw van ouderenwoningen in een collectieve opzet op het erf. Hiermee bieden we ruimte voor doorstroom in het dorp en bieden we jongeren de kans om in hun dorp te blijven wonen of terug te keren. Om draagvlak voor de plannen in beeld te brengen, hebben we een dorpsbijeenkomst geörganiseerd. Tijdens de dorpsbijeenkomst bleek veel interesse vanuit de dorpsbewoners, maar zijn ook enkele zorgen en door ons gemiste kansen geuit. Dit alles nemen we mee in de verdere planvorming. Het project biedt een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid van de regio door jong en oud passende woonruimte te bieden. Het is echter een proces van lange adem waarbij door externe partijen eerst een dorpsvisie is opgesteld en mogelijke ontwikkellocaties in het dorp in beeld worden gebracht. Dit alles zodat een mogelijke ontwikkeling binnen Thesinge breed gedragen wordt.

20 • 06 • 10.30

Het ontstaan van de Erfvrienden

door Redactie

Will Panman en Rob Hendriks ontmoetten elkaar tijdens een debatavond van Dagblad van het Noorden over de toekomst van Oldambster boerderijen …

lees meer...

 geïnspireerd door de luisterwandeling Huilende Bruiden van PeerGroup in het voorjaar van 2021. Dit leidde tot de oprichting van het Erfvrienden-collectief in de zomer van 2022, dat begin april 2023 officieel werd gepresenteerd. Erfvrienden is een samenwerkingsverband tussen DAAD Architecten en RIO Projects en combineert de financiële- en procesbegeleiding van RIO met het onderzoek naar nieuwe bestemmingen voor boerderijen door DAAD Architecten. Onze missie is het aanpakken van het woningtekort in het Noorden van Nederland door middel van het invullen van agrarisch erfgoed. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar: collectief wonen, zorgboerderijen, artist-in-residence programma’s en duurzame energievoorzieningen op bestaand agrarisch erfgoed. Door te kijken naar de behoeften van het dorp en de betrokkenheid van de lokale bevolking, streven we naar oplossingen die niet alleen het erf en de boerderij, maar ook de gemeenschap ten goede komen.

Lees meer...

geïnspireerd door de luisterwandeling Huilende Bruiden van PeerGroup in het voorjaar van 2021. Dit leidde tot de oprichting van het Erfvrienden-collectief in de zomer van 2022, dat begin april 2023 officieel werd gepresenteerd. Erfvrienden is een samenwerkingsverband tussen DAAD Architecten en RIO Projects en combineert de financiële- en procesbegeleiding van RIO met het onderzoek naar nieuwe bestemmingen voor boerderijen door DAAD Architecten. Onze missie is het aanpakken van het woningtekort in het Noorden van Nederland door middel van het invullen van agrarisch erfgoed. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar: collectief wonen, zorgboerderijen, artist-in-residence programma’s en duurzame energievoorzieningen op bestaand agrarisch erfgoed. Door te kijken naar de behoeften van het dorp en de betrokkenheid van de lokale bevolking, streven we naar oplossingen die niet alleen het erf en de boerderij, maar ook de gemeenschap ten goede komen.