herbestemming van jouw cultureel erfgoed in Noord-Nederland

herbestemming van erfgoed illustratie

Collectief wonen voor ouderen en jongeren, een artist-in-residence of een maatschappelijke bijeenkomstfunctie voor het dorp. Een zorgboerderij of het toevoegen van levensloopbestendige woningen met een duurzame collectieve energievoorziening. Het zijn slechts enkele ideee╠łn waarmee jouw erf en boerderij toekomstbestendig zou kunnen worden. Wij geloven dat het voor elke boerderij de moeite waard is om te onderzoeken wat er nog meer mee te doen is. We kijken niet alleen naar de boerderij of het erf, maar ook naar de behoefte die er speelt in het dorp en de omgeving. Wat heeft het dorp nodig en wie moeten we betrekken bij het maken van de plannen? Hiermee willen we een breed gedragen nieuwe toekomst bieden aan de boerderij en zorgen voor een passende impuls in de omgeving.

Wat levert het op?

  • Waarde toevoegen aan de boerderij
  • Het dorp verrijken met een extra maatschappelijke functie op het erf
  • Kansen bieden voor mensen uit het dorp de regio om op een erf te wonen
  • Spreiding van onderhoudskosten
  • Exploitatieopbrengsten uit de boerderij

Ben je toe aan een nieuwe kijk op jouw erf en boerderij en herken je jezelf in onze geschetste situatie? Lees dan verder over wat en waarom we dit doen en hoe we dit voor jou kunnen realiseren.