kies jouw situatie in ons fictief dorp

uw situatie van cultureel ergoed
in het dorp
Voorbeeld van je bedrijf in het dorp en de situatie hierbij

In het dorp

In het hart van het dorp staat een goed onderhouden boerderij. De boerderij is omringd door andere woningen en heeft een erg kleine tuin. Tegenover de boerderij staat de kerk en in de straat om de hoek bevindt zich de school.

We onderzoeken de mogelijkheid tot het toevoegen van woningen in de boerderij. Omdat de tuin erg klein is, kijken hoe we kleine buitenruimte in het volume kunnen oplossen. Misschien kunnen er op de begane grond woningen voor ouderen komen. Zij hebben dan interactie met de straat zodat eenzaamheid wordt tegengegaan. In de kap is er meer ruimte. Hier liggen kansen voor het toevoegen van starterswoningen.

In het achterhoofd zoeken we alvast naar koppelkansen in het dorp. Wellicht heeft de kerk meer ruimte nodig of zoekt de school een plek voor de buitenschoolse opvang?

Als blijkt dat de ideeën financieel haalbaar zijn, gaan we in gesprek met de gemeente. Staat de gemeente positief tegenover de mogelijke ontwikkelingen, dan zoeken we uit in welke richting we verder moeten werken. Dit doen we door bijvoorbeeld door contact op te nemen met dorpsbelangen, een marktanalyse te doen of een participatiedag te organiseren. Zo komen we erachter welke behoeften er in het dorp spelen. Hierop passen we vervolgens de plannen, mits financieel haalbaar, aan.

in de lintbebouwing

Jouw boerderij in de lintbebouwing voorbeeld

In de lintbebouwing

Buiten het dorp bevindt zich een weg met hieraan lintbebouwing. De afstand tussen de percelen is ruim. Eén van de gebouwen in het lint is de oude monumentale boerderij. Het woonhuis is in goede staat, maar de schuur zou een opknapbeurt kunnen gebruiken. De eigenaar is op leeftijd en wil kleiner gaan wonen. Om vereenzaming te voorkomen, lijkt het hem een goed idee dat er meer mensen in de boerderij komen wonen. De wens is een divers gezelschap, van jong tot oud. Zo ontstaat er een kleine woongemeenschap die zorg kan dragen voor elkaar en voor het gebouw.

Omdat het voorhuis erg groot is, verbouwen we deze tot drie woningen. Het geld dat dit oplevert wordt geïnvesteerd om het meest urgente achterstallig onderhoud in de schuur te herstellen. In de schuur kunnen vervolgens enkele woningen worden gerealiseerd. Omdat de woningen als losse volumes vrij in de schuur komen te staan, blijft er voldoende gemeenschappelijke ruimte over. Zo wordt de schuur het middelpunt van de nieuwe woongemeenschap.

Omdat de boerderij niet in het dorp staat, is het erg belangrijk dat de plannen aansluiten bij de visies van de gemeente en provincie. Na de eerste ideeën te hebben besproken met de eigenaar van de boerderij, peilen we de haalbaarheid bij de gemeente. Hierna stellen we vast of de ingeslagen route haalbaar is of dat een alternatief scenario de voorkeur heeft.

rand van het dorp

Jouw boerderij aan de rand van het dorp voorbeeld

Rand van het dorp

Aan de rand van het dorp, op de grens van het buitengebied, staat een boerderij op een groot erf. Omdat de boerderij niet in het buitengebied ligt, hebben we alleen te maken met de gemeente. De eigenaar geeft aan dat er in het dorp behoefte is aan zorgwoningen met dagbesteding. Vanuit dit oogpunt starten wij ons onderzoek.

We kijken naar de mogelijkheden voor zorgwoningen in de schuur en op het erf. Hierbij onderzoeken we hoeveel woningen nodig zijn om de plannen financieel haalbaar te maken. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor de dagbesteding.

De plannen bespreken we met de gemeente. Als blijkt dat de gemeente positief tegen de ontwikkelingen staat, zoeken we — als de wens daar is — investeerders en zorgaanbieders. Door met het dorp in gesprek te gaan, onderzoeken we of de dagbesteding ook voor bewoners in het dorp wat kan betekenen. Het kan echter ook zo zijn dat het dorp andere goede ideeën heeft voor een ontwikkelingen op het erf. Desgewenst kunnen wij de plannen hierop aanpassen.

Wie weet ontstaat er een aan het rand van het dorp een prachtige zorgboerderij waar zorgbehoevenden in alle rust kunnen genieten van het weids uitzicht, het dorp elke dinsdagavond bijeenkomt om te klaverjassen en waar elke dag jan en alleman op bezoek komt om de vruchten van de dorpsmoestuin te plukken.

in het buitengebied

Voorbeeld van je boerderij in de buitengebied

In het buitengebied

Een paar kilometer buiten het dorp ligt een erf met daarop een oude boerderij. De eigenaren hebben de omliggende landbouwgrond verkocht en zijn met pensioen gegaan. Vanwege de leeftijd, maar ook hun financiële situatie, zijn ze niet in staat om de boerderij goed te onderhouden.

Omdat de boerderij in het buitengebied ligt, is het lastig om extra woningen toe te voegen. De voorstellen dienen namelijk binnen de (woon)visies van de gemeente en provincie te passen.

Een eerste analyse leert ons dat, vanwege het forse achterstallig onderhoud, het niet rendabel is om enkel woningen in de boerderij te realiseren. Daarom kijken we ook naar de mogelijkheden op het erf. Omdat het erf vrij groot is, zien we mogelijkheden om hier enkele woningen toe te voegen.

Zodra we de eerste plannen hebben getekend gaan we in gesprek met de gemeente en provincie. Afhankelijk van hun standpunten bepalen we wat de volgende stappen kunnen worden.

kies jouw situatie in ons fictief dorp

uw situatie van cultureel ergoed
in het dorp
Voorbeeld van je bedrijf in het dorp en de situatie hierbij

In het dorp

In het hart van het dorp staat een goed onderhouden boerderij. De boerderij is omringd door andere woningen en heeft een erg kleine tuin. Tegenover de boerderij staat de kerk en in de straat om de hoek bevindt zich de school.

We onderzoeken de mogelijkheid tot het toevoegen van woningen in de boerderij. Omdat de tuin erg klein is, kijken hoe we kleine buitenruimte in het volume kunnen oplossen. Misschien kunnen er op de begane grond woningen voor ouderen komen. Zij hebben dan interactie met de straat zodat eenzaamheid wordt tegengegaan. In de kap is er meer ruimte. Hier liggen kansen voor het toevoegen van starterswoningen.

In het achterhoofd zoeken we alvast naar koppelkansen in het dorp. Wellicht heeft de kerk meer ruimte nodig of zoekt de school een plek voor de buitenschoolse opvang?

Als blijkt dat de ideeën financieel haalbaar zijn, gaan we in gesprek met de gemeente. Staat de gemeente positief tegenover de mogelijke ontwikkelingen, dan zoeken we uit in welke richting we verder moeten werken. Dit doen we door bijvoorbeeld door contact op te nemen met dorpsbelangen, een marktanalyse te doen of een participatiedag te organiseren. Zo komen we erachter welke behoeften er in het dorp spelen. Hierop passen we vervolgens de plannen, mits financieel haalbaar, aan.

in de lintbebouwing
Jouw boerderij in de lintbebouwing voorbeeld

In de lintbebouwing

Buiten het dorp bevindt zich een weg met hieraan lintbebouwing. De afstand tussen de percelen is ruim. Eén van de gebouwen in het lint is de oude monumentale boerderij. Het woonhuis is in goede staat, maar de schuur zou een opknapbeurt kunnen gebruiken. De eigenaar is op leeftijd en wil kleiner gaan wonen. Om vereenzaming te voorkomen, lijkt het hem een goed idee dat er meer mensen in de boerderij komen wonen. De wens is een divers gezelschap, van jong tot oud. Zo ontstaat er een kleine woongemeenschap die zorg kan dragen voor elkaar en voor het gebouw.

Omdat het voorhuis erg groot is, verbouwen we deze tot drie woningen. Het geld dat dit oplevert wordt geïnvesteerd om het meest urgente achterstallig onderhoud in de schuur te herstellen. In de schuur kunnen vervolgens enkele woningen worden gerealiseerd. Omdat de woningen als losse volumes vrij in de schuur komen te staan, blijft er voldoende gemeenschappelijke ruimte over. Zo wordt de schuur het middelpunt van de nieuwe woongemeenschap.

Omdat de boerderij niet in het dorp staat, is het erg belangrijk dat de plannen aansluiten bij de visies van de gemeente en provincie. Na de eerste ideeën te hebben besproken met de eigenaar van de boerderij, peilen we de haalbaarheid bij de gemeente. Hierna stellen we vast of de ingeslagen route haalbaar is of dat een alternatief scenario de voorkeur heeft.

rand van het dorp
Jouw boerderij aan de rand van het dorp voorbeeld

Rand van het dorp

Aan de rand van het dorp, op de grens van het buitengebied, staat een boerderij op een groot erf. Omdat de boerderij niet in het buitengebied ligt, hebben we alleen te maken met de gemeente. De eigenaar geeft aan dat er in het dorp behoefte is aan zorgwoningen met dagbesteding. Vanuit dit oogpunt starten wij ons onderzoek.

We kijken naar de mogelijkheden voor zorgwoningen in de schuur en op het erf. Hierbij onderzoeken we hoeveel woningen nodig zijn om de plannen financieel haalbaar te maken. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor de dagbesteding.

De plannen bespreken we met de gemeente. Als blijkt dat de gemeente positief tegen de ontwikkelingen staat, zoeken we — als de wens daar is — investeerders en zorgaanbieders. Door met het dorp in gesprek te gaan, onderzoeken we of de dagbesteding ook voor bewoners in het dorp wat kan betekenen. Het kan echter ook zo zijn dat het dorp andere goede ideeën heeft voor een ontwikkelingen op het erf. Desgewenst kunnen wij de plannen hierop aanpassen.

Wie weet ontstaat er een aan het rand van het dorp een prachtige zorgboerderij waar zorgbehoevenden in alle rust kunnen genieten van het weids uitzicht, het dorp elke dinsdagavond bijeenkomt om te klaverjassen en waar elke dag jan en alleman op bezoek komt om de vruchten van de dorpsmoestuin te plukken.

in het buitengebied
Voorbeeld van je boerderij in de buitengebied

In het buitengebied

Een paar kilometer buiten het dorp ligt een erf met daarop een oude boerderij. De eigenaren hebben de omliggende landbouwgrond verkocht en zijn met pensioen gegaan. Vanwege de leeftijd, maar ook hun financiële situatie, zijn ze niet in staat om de boerderij goed te onderhouden.

Omdat de boerderij in het buitengebied ligt, is het lastig om extra woningen toe te voegen. De voorstellen dienen namelijk binnen de (woon)visies van de gemeente en provincie te passen.

Een eerste analyse leert ons dat, vanwege het forse achterstallig onderhoud, het niet rendabel is om enkel woningen in de boerderij te realiseren. Daarom kijken we ook naar de mogelijkheden op het erf. Omdat het erf vrij groot is, zien we mogelijkheden om hier enkele woningen toe te voegen.

Zodra we de eerste plannen hebben getekend gaan we in gesprek met de gemeente en provincie. Afhankelijk van hun standpunten bepalen we wat de volgende stappen kunnen worden.